JAZZOVÉ SVĚTY - JAZZWELTEN jsou pokračování a zároveň nové vydání Jazzových světů 2009 a 2011. Nabízí šanci na nová setkání jazzovým orchestrům ze Saska a Čech, otevírá možnosti navázání nových kontaktů a vazeb mezi orchestry i lidmi. Toto setkání zahrnuje nejrůznější stavební prvky pro „společné muzicírování“, dokonce i ad hoc big bandy.

»Podle mě jde o úžasný nápad, že si můžeme poslechnout jazzovou hudbu ze tří spolkových zemí najednou,« řekl prof. Thomas Zoller z Drážďan do novin po 1. středoněmeckém setkání bigbandů v roce 2015. »Efekt těchto setkání se navíc ještě násobí – seznámíte se s lidmi, které byste za normálních okolností vůbec nepotkali. Díky tomu jde o perfektní zážitek! Přeji sobě i nám všem, aby se z takovýchto setkání stal pevný zvyk.«

Uzávěrka přihlášek

8. září 2017

Pořadatel

Sächsischer Musikrat e.V.
Ulrike Kirchberg
jazz©saechsischer-musikrat.de
+49-351-810 42 37

 

 

Místo konání

Lausitzhalle Hoyerswerda
Lausitzer Platz 4
02977 Hoyerswerda
www.lausitzhalle.de

Možnosti


• Možnost hodnocení výkonu porotou, následně porota poskytne tipy pro zlepšení
Členové poroty nezávisle na výsledcích přehrávek nabízí 60minutový koučink pro všechny soubory.
• Ad-hoc bigbandy
• Volný vstup na koncerty
• Speciální ceny a finanční podpora vítězů
• Diplom s  hodnocením a získanými body

 

 

Průběh

03.11.2017
od 15 hod prezence
17 hod workshopy
20 hod zahajovací koncert (Lausitzhalle)

04.11.2017
celý den workshopy, přehrávky, koučink
21 hod koncert/večerní session (Kulturfabrik Hoyerswerda)

05.11.2017
dopoledne workshopy, přehrávky, koučink
15 hod slavnostní zakončení s udílením cen
16:30 hod odjezd 

Lektoři workshopů pro big bandy a porota při přehrávkách ad hoc big bandů

Štěpánka Balcarová, tp (Praha)
Prof. Matthias Bätzel, p (Výmar)
Julia Hülsmann, p (Berlin)
Ralf-Ulrich Mayer, odborník na zdraví a prevenci zdravotních problémů hudebníků (Drážďany)
Rolf von Nordenskjöld, sax (Berlin)
Tanja Panier, voc (Berlin)
Moritz Sembritzki, git (Berlin)
Milan Svoboda, p (Praha)
Prof. Thomas Zoller, sax (Drážďany)

Technika a nástroje

K dispozici bude křídlo. Všechny kapely využijí připravené bicí. Dále je k dispozici ozvučovací technika (vč. 2 monitorů) a zvukař, křídlo bude snímané do mikrofonů a k dispozici budou i další mikrofony pro sólisty. Všechny další nástroje, včetně příslušných zesilovačů, si musí účastníci přivézt sami.

Projekt podporuje

Program Kulturní vzdělávání a jazyk je financován z prostředků na podporu přeshraniční spolupráce mezi svobodným státem Sasko a Českou republikou 2014-2020.

Poplatky

Účastnický poplatek pro mezinárodní setkání činí 40,- € za osobu. Platí se s podáním přihlášky bez možnosti vrácení poplatku.

Ubytování v Akzent Congress Hotelu Lausitz a stravu zajistí a platí pořadatel. Cestovní náklady si hradí účastníci sami, v případě podání žádosti bude ale možné poskytnout příspěvek na cestovní náklady. V případě dopravy autobusem je nutné žádost o tento příspěvek doložit nabídkami tří různých dopravních společností.

Pořadatel neručí za škody na zdraví a majetku vzniklé v souvislosti s touto akcí. Nezajišťuje také žádné pojištění a ochranu hudebních nástrojů účastníků.

Přihlášením do soutěže sbor souhlasí s pořizováním audio a video záznamů a vysíláním v rozhlase a televizi, jejich ukládáním na zvukové nosiče, včetně kopírování a zhodnocování ve všech formátech. Vzniklá autorská práva přechází na pořadatele. Pořizování soukromých či komerčních obrazových a zvukových záznamů není povoleno.